Подготовка на терена за озеленяване на градина

ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНАПодготовката на терена за озеленяване е процес, при който първо се изгражда ...
ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА
Подготовката на терена за озеленяване е процес, при който първо се изгражда дренажна система за отвеждане на нежеланите повърхностни и подземни води извън територията на обекта на работа. След това се насипва с подходяща за растениятапочва, като дебелината на почвеният слой не трябва да е по-малко от 10 см. Послетерена се подравнява и се изгражда поливна система, след което се прави окончателно подравняване и се пристъпва към подредбата на растенията и изграждане на дървесно - храстови групи и цветни композиции. Подреждането на растителността се извършва по вече изградения и удобрен дендрологичен проект. Накрая се пристъпва към затревяването, което може да бъде чрез тревно семеподходящо за условията на терена, климата, изложението и степента на ослънчаване. Или чрез редене на тревен чим.tel.   0887 79 16 37
       0895 75 22 98
       0898 50 32 99

e-mail:         www.magicgreenland.com
                   www.mgl.alle.com


Коментари

Популярни публикации от този блог

Топ идея за озеленяване на малък двор с воден елемент и фонтан.

Овошки - пръскане, календар.

Пръскане на овошки